تماس با من

پذیرای صدا و کلام گرم شما هستم

جهت دریافت راهنمایی، مشاوره، برگزاری دوره و کارگاه آموزشی در زمینه مدیریت محصول خوشحال میشم پذیرای صدای گرم شما باشم:

Mobile Number: (+98) 09124879343

Email: mahdieh.mohseni.m@gmail.com

 

ارسال ایمیل